Chính sách riêng tư

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản BatDongSan321.com, bạn đồng ý cho phép BatDongSan321.com thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy định hoạt động” của BatDongSan321.com và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên BatDongSan321.com, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau:  họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Liên hệ với bạn để hỗ trợ bạn việc đăng tin

Cung cấp cho người mua như thông tin chính thức để liên hệ với bạn khi bán hàng

Kiểm tra & đánh giá dữ liệu trên trang web BatDongSan321.com

Nhận diện người dùng & quản lý thông tin tài khoản

Phân tích và đánh giá giúp cải thiện và nâng cấp dịch vụ.

3. Cookies

Trang web của BatDongSan321.com sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng BatDongSan321.com, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

4. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn, bằng các phương thức sau:

Giới hạn truy cập thông tin cá nhân bằng việc Đăng ký tài khoản

Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa theo giao thức 128-bit SSL (secure sockets layer) khi xử lý tài khoản của bạn.

5. Thay đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: hotro@ert.vn